top of page

IJJAS LAW FIRM

company formation hungary

Założyciel

 

Dr Balázs Ijjas, adwokat i wykwalifikowany węgierski doradca podatkowy, założyciel firmy, ukończył studia prawnicze na Węgrzech, a następnie kształcił się w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał drugi stopień w zakresie europejskiego prawa gospodarczego. Dr Ijjas pracował dla instytucji europejskich w Brukseli, a następnie przez wiele lat praktykował w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej. Jego szerokie międzynarodowe kontakty i doświadczenia w połączeniu z wiedzą z zakresu zarządzania projektami i prawa gospodarczego stanowią solidną podstawę jego ekspertyzy. Opublikował kilka artykułów prawnych na stronach internetowych i w gazetach biznesowych oraz udzielił wielu wywiadów na tematy prawne. Pracował również w Londynie w międzynarodowej kancelarii prawnej w ścisłej współpracy z centralą kancelarii w Waszyngtonie D.C.

Services:
company formation Hungary
company registration Hungary
open company in Hungary
LLC formation
debt collection in Hungary
Litigation
Arbitration
Claim enforcement

 

bottom of page